Gia sư dạy kèm từ lớp 1 đến lớp 12 – gia sư Ông Mặt Trời

Mời quý Phụ huynh – Học sinh chọn LỚP CẤP 1 (TIỂU HỌC) CẦN TÌM GIA SƯ để xem

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 1 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 1.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 1 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 1.

[/su_list]

Gia sư lớp 1
Gia sư lớp 1

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 1 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 1
 • Gia sư môn Tiếng Việt lớp 1
 • Gia sư tiếng Anh lớp 1
 • Gia sư báo bài lớp 1
 • Gia sư rèn chữ lớp 1

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 2 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 2.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 2 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 2.

[/su_list]

Gia sư lớp 2
Gia sư lớp 2

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 2 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 2
 • Gia sư môn Tiếng Việt lớp 2
 • Gia sư tiếng Anh lớp 2
 • Gia sư báo bài lớp 2
 • Gia sư rèn chữ lớp 2

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 3 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 3.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 3 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 3.

[/su_list]

Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 3 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 3
 • Gia sư môn Tiếng Việt lớp 3
 • Gia sư tiếng Anh lớp 3
 • Gia sư báo bài lớp 3
 • Gia sư rèn chữ lớp 3

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 4 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 4.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 4 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 4.

[/su_list]

Gia sư lớp 4
Gia sư lớp 4

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 4 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 4
 • Gia sư môn Tiếng Việt lớp 4
 • Gia sư tiếng Anh lớp 4
 • Gia sư báo bài lớp 4
 • Gia sư rèn chữ lớp 4

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 5 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 5.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 5 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 5.

[/su_list]

Gia sư lớp 5
Gia sư lớp 5

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 5 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 5
 • Gia sư môn Tiếng Việt lớp 5
 • Gia sư tiếng Anh lớp 5
 • Gia sư báo bài lớp 5
 • Gia sư rèn chữ lớp 5

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

Mời quý Phụ huynh – Học sinh chọn LỚP CẤP 2 (THCS) CẦN TÌM GIA SƯ để xem

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 6 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 6.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 6 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 6.

[/su_list]

Gia sư lớp 6
Gia sư lớp 6

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 6 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 7 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 7.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 7 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 7.

[/su_list]

Gia sư lớp 7
Gia sư lớp 7

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 7 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 8 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 8.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 8 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 8.

[/su_list]

Gia sư lớp 8
Gia sư lớp 8

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 8 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 8
 • Gia sư môn Văn lớp 8
 • Gia sư tiếng Anh lớp 8
 • Gia sư Vật lý lớp 8
 • Gia sư Hóa học lớp 8
 • Gia sư Sinh học lớp 8

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 9 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 9
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 9 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 9.

[/su_list]

Gia sư lớp 9
Gia sư lớp 9

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 9 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 9
 • Gia sư môn Văn lớp 9
 • Gia sư tiếng Anh lớp 9
 • Gia sư Vật lý lớp 9
 • Gia sư Hóa học lớp 9
 • Gia sư Sinh học lớp 9
 • Gia sư luyện thi vào lớp 10 môn Toán
 • Gia sư luyện thi vào lớp 10 môn Văn
 • Gia sư luyện thi vào lớp 10 môn Anh

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

Mời quý Phụ huynh – Học sinh chọn LỚP CẤP 3 (THPT) CẦN TÌM GIA SƯ để xem

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 10 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 10.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 10 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 10.

[/su_list]

Gia sư lớp 10
Gia sư lớp 10

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 10 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 10
 • Gia sư môn Văn lớp 10
 • Gia sư tiếng Anh lớp 10
 • Gia sư Vật lý lớp 10
 • Gia sư Hóa học lớp 10
 • Gia sư Sinh học lớp 10

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 11 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 11.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 11 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt lớp 11.

[/su_list]

Gia sư lớp 11
Gia sư lớp 11

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 11 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 11
 • Gia sư môn Văn lớp 11
 • Gia sư tiếng Anh lớp 11
 • Gia sư Vật lý lớp 11
 • Gia sư Hóa học lớp 11
 • Gia sư Sinh học lớp 11

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM LỚP 12 TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Học phí gia sư lớp 12.
 • Lợi ích khi tìm gia sư lớp 12 tại trung tâm Ông Mặt Trời (phẩm chất gia sư tại trung tâm)
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.

[/su_list]

Gia sư lớp 12
Gia sư lớp 12

Liên hệ tìm Gia sư dạy lớp 12 tại nhà

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư môn Toán lớp 12
 • Gia sư môn Văn lớp 12
 • Gia sư tiếng Anh lớp 12
 • Gia sư Vật lý lớp 12
 • Gia sư Hóa học lớp 12
 • Gia sư Sinh học lớp 12
 • Gia sư luyện thi Tốt nghiệp – Đại học môn Toán.
 • Gia sư luyện thi Tốt nghiệp – Đại học môn Văn.
 • Gia sư luyện thi Tốt nghiệp – Đại học môn tiếng Anh.
 • Gia sư luyện thi Tốt nghiệp – Đại học môn Vật lý.
 • Gia sư luyện thi Tốt nghiệp – Đại học môn Hóa học.
 • Gia sư luyện thi Tốt nghiệp – Đại học môn Sinh học.

[/su_list]

[/su_column][/su_row]

Bạn muốn tìm gia sư, muốn được học thử và tư vấn Miễn Phí mọi vấn đề

Hãy để lại thông tin  dưới đây.

(Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn)

[contact-form-7 id="99" title="Contact form 1"]

Học thử 1 tuần miễn phí

Bạn cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà giỏi?

Chúng tôi là ai?

Trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Giáo dục Ông Mặt Trời

Là một trong những trung tâm hàng đầu cung cấp dịch vụ Gia sư dạy kèm chuyên nghiệp với hơn 7 năm kinh nghiệm. Đứng đầu là Thạc sĩ Trần Thị Bình – Trưởng ban chuyến vấn Gia sư dạy kèm tại nhà. Tìm một gia sư giỏi dạy kèm tại nhà, được tăng cường thực hành, lộ trình học tối ưu, kèm cặp kĩ lưỡng là cách tốt nhất giúp bạn đạt được số điểm các môn học mong muốn nhanh và chắc chắn nhất.

Trưởng ban chuyên vấn Gia sư tiếng Anh

Thầy Phạm Công Vân Long – IELTS 8.5

 • IELTS 8.5, TOEIC 990
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế (TESOL)
 • Cựu giảng viên các trung tâm Anh Ngữ hàng đầu (VUS, ILA, EQEST)

HIỆN LÀ

 • Trưởng ban chuyên vấn gia sư tiếng Anh Ông Mặt Trời.
 • Đồng sáng lập tổ chức giáo dục phi lợi nhuận XYZ.
 • Chủ nhiệm CLB tiếng Anh Ông Mặt Trời.
Chị Trang - Q7

Hôm nay được trung tâm phỏng vấn đánh giá chất lượng dịch vụ. Tôi cũng xin có vài lời. Tôi đã sử dụng dịch vụ của trung tâm được 2 lần, một lần là cho con thi tốt nghiệp lớp 9, và lần gần đây nhất là khi bé vào lớp 10. Cả 2 lần trung tâm đều giao gia sư đúng với yêu cầu của tôi. Tôi chỉ muốn cô giáo đến nhà dạy vào 3 buổi trong tuần, giai đoạn gần thi trung tâm sắp xếp tăng thêm cho con tôi thành 5 buổi 1 tuần. Cô Bình tư vấn rất nhiệt tình, hỏi han rất nhiều. Tôi rất hài lòng về dịch vụ của trung tâm.

Chị Khoa - Q3

Vài lời đóng góp ý kiến cho trung tâm Ông Mặt Trời. Tôi thấy trung tâm làm việc rất được. Thời gian qua cháu nhà tôi tiến bộ hơn nhiều. Cũng nhờ trung tâm giao được thầy Liêm dạy rất chất lượng. Có giai đoạn thầy Liêm bận công tác, tôi được trung tâm hỗ trợ thay gia sư rất nhiệt tình. Tôi rất hài lòng về dịch vụ của trung tâm.

Chị Anh Thư - Q.GV

Tôi có người bạn thân giới thiệu đến trung tâm để tìm gia sư cho đứa con gái. Gặp cô Bình tư vấn rất tận tình, tìm gia sư trong ngày và hẹn dạy thử. Tôi thấy gia sư không phù hợp và yêu cầu đổi thì bên trung tâm hỗ trợ thay gia sư rất nhiệt tình và nhanh chóng. Từ đó đến nay cũng được hơn 2 tháng. Mỗi tháng bên trung tâm đều gọi điện thăm hỏi tình hình học tập của con tôi. Tôi cảm thấy rất an tâm về chất lượng dịch vụ trước và sau.

Chị Liên - Q.BThạnh

Chào trung tâm. Tôi có sử dụng dịch vụ tìm gia sư vào tháng 10/2016. Từ đó đến nay trung tâm hay gọi hỏi thăm con tôi học có được hay không. Tôi rất hài lòng. Gia sư đến nhà có giấy chứng nhận là giáo viên hẳn hoi. Nếu có người hỏi, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu sử dụng dịch vụ của trung tâm.

Tin tức giáo dục

Kiến thức làm cha mẹ

Bí Quyết học giỏi

dành cho gia sư

(Lớp hiện có, đăng kí làm gia sư, kinh nghiệm gia sư, gia sư cần biết,...)

Bạn muốn tìm gia sư, muốn được học thử và tư vấn Miễn Phí mọi vấn đề

Để lại thông tin của bạn dưới đây

(Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn)

[contact-form-7 id="99" title="Contact form 1"]

HOTLINE

093 111 4279 – 098 111 5279

 • Tư vấn MIỄN PHÍ.
 • Tìm gia sư hoàn toàn MIỄN PHÍ, chỉ trả 1 khoản duy nhất đó là học phí gia sư.
 • Được đổi gia sư vì bất kì lí do gì.
 • Giờ học linh hoạt.
 • Địa điểm học linh hoạt.
 • Giao gia sư nhanh chóng khắp TPHCM.
 • Đánh giá trình độ chuẩn xác từ đó đưa ra lộ trình học phù hợp nhất.
 • Ngoài giờ học, học sinh có thể nhắn tin hỏi bài gia sư khi gặp khó khăn đột xuất.
 • Báo cáo kết quả hàng tháng nếu phụ huynh / học viên có yêu cầu.
 • Được tư vấn về tâm lý, phương pháp, lộ trình học từ các chuyên gia Giáo dục hàng đầu.
 • Trung tâm gia sư đáng tin cậy với đội ngũ gia sư chất lượng!
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ÔNG MẶT TRỜI (GPKD số: 0313936213)

Dịch vụ gia sư dạy kèm tại nhà Chất lượng cao với mức học phí hợp lí nhất.

Trung tâm gia sư tại TPHCM được thành lập và điều hành bởi các Thầy Cô giáo giỏi với hơn 10 năm kinh nghiệm sư phạm trong lĩnh vực Giáo dục và Gia sư.

Mang đến sự AN TÂM – VỮNG CHẮC – TẬN TÌNH TIẾN BỘ!

Liên hệ:

 • Địa chỉ 1: 45 đường số 20, phường 11, quận 6, TPHCM.
 • Điện thoại: (08) 37 555 011
 • Hotline: 093 111 4279 - 098 111 5279
 • Facebook: www.fb.com/trungtamgiasuongmattroi
 • Email: giasuomt@gmail.com

Tiêu chí làm việc:

 • Học Gia sư là phải TIẾN BỘ hơn học tại các lớp học đông.
 • Chỉ hợp tác với gia sư giỏi để giữ uy của trung tâm.
 • Học phí hợp lý với chất lượng.
 • Tư vấn tận tình - miễn phí mọi vấn đề.
 • Gửi gia sư chất lượng nhanh chóng khắp Tp. Hồ Chí Minh.

Facebook chính thức:

(gửi tin qua khung chat bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại qua facebook của bạn)

@ 2016 Trung tâm gia sư Ông Mặt Trời

Nội dung