GIA SƯ DẠY KÈM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC và CÁC MÔN NĂNG KHIẾU

Bạn cần tìm gia sư dạy kèm Ngoại ngữ tại nhà để mau tiến bộ?

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIẾNG ANH TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư tiếng Anh tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư tiếng Anh giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt tiếng Anh.
 • Học tiếng Anh để làm gì? (lợi ích việc học tiếng Anh)
 • Bí quyết học giỏi tiếng Anh.
 • Những điều cần lưu ý khi học tiếng Anh (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
  [/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm tiếng Anh tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư tiếng Anh tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư tiếng Anh cho học sinh lớp 1 – 12.
 • Gia sư tiếng Anh từ căn bản
 • Gia sư tiếng Anh giao tiếp.
 • Gia sư tiếng Anh luyện thi (IELTS, TOEIC, TOEFL,…)
 • Gia sư tiếng Anh cho trẻ em.
 • Gia sư tiếng Anh cho người đi làm – người lớn.
 • Gia sư tiếng Anh cấp tốc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư tiếng Anh khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIẾNG TRUNG (TIẾNG HOA) TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư tiếng Trung (tiếng Hoa) tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư tiếng Trung (tiếng Hoa) giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt tiếng Trung (tiếng Hoa).
 • Học tiếng Trung (tiếng Hoa) để làm gì?
 • Bí quyết học giỏi tiếng Trung (tiếng Hoa).
 • Những điều cần lưu ý khi học tiếng Trung (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ tiếng Trung (tiếng Hoa) quốc tế.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm tiếng Trung (tiếng Hoa) tại nhà[/su_button]

 

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư tiếng Trung (tiếng Hoa) tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư tiếng Trung (tiếng Hoa) từ căn bản
 • Gia sư tiếng Trung (tiếng Hoa) giao tiếp.
 • Gia sư tiếng Trung luyện thi
 • Gia sư tiếng Trung (tiếng Hoa) cấp tốc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư tiếng Trung (tiếng Hoa) khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư tiếng Nhật tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư tiếng Nhật giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt tiếng Nhật.
 • Học tiếng Nhật để làm gì? (lợi ích việc học tiếng Nhật)
 • Bí quyết học giỏi tiếng Nhật.
 • Những điều cần lưu ý khi học tiếng Nhật (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ tiếng Nhật quốc tế.

[/su_list]

 

Gia sư tiếng Nhật
Gia sư tiếng Nhật


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm tiếng Nhật tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư tiếng Nhật tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư tiếng Nhật từ căn bản
 • Gia sư tiếng Nhật giao tiếp.
 • Gia sư tiếng Nhật luyện thi.
 • Gia sư tiếng Nhật cấp tốc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư tiếng Nhật khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIẾNG HÀN TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư tiếng Hàn tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư tiếng Hàn giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt tiếng Hàn.
 • Học tiếng Hàn để làm gì? (lợi ích việc học tiếng Hàn)
 • Bí quyết học giỏi tiếng Hàn.
 • Những điều cần lưu ý khi học tiếng Hàn (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ tiếng Hàn quốc tế.

[/su_list]

 

Gia sư tiếng Hàn
Gia sư tiếng Hàn


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm tiếng Hàn tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư tiếng Hàn tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư tiếng Hàn từ căn bản
 • Gia sư tiếng Hàn giao tiếp.
 • Gia sư tiếng Hàn luyện thi.
 • Gia sư tiếng Hàn cấp tốc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư tiếng Hàn khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư tiếng Pháp tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư tiếng Pháp giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt tiếng Pháp.
 • Học tiếng Pháp để làm gì? (lợi ích việc học tiếng Pháp)
 • Bí quyết học giỏi tiếng Pháp.
 • Những điều cần lưu ý khi học tiếng Pháp (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế.

[/su_list]

Gia sư tiếng Pháp
Gia sư tiếng Pháp


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm tiếng Pháp tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư tiếng Pháp tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư tiếng Pháp cho học sinh lớp 1 – 12.
 • Gia sư tiếng Pháp từ căn bản
 • Gia sư tiếng Pháp giao tiếp.
 • Gia sư tiếng Pháp luyện thi
 • Gia sư tiếng Pháp cho trẻ em.
 • Gia sư tiếng Pháp cho người đi làm – người lớn.
 • Gia sư tiếng Pháp cấp tốc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư tiếng Pháp khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIẾNG ĐỨC TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư tiếng Đức tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư tiếng Đức giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt tiếng Đức.
 • Học tiếng Đức để làm gì? (lợi ích việc học tiếng Đức)
 • Bí quyết học giỏi tiếng Đức.
 • Những điều cần lưu ý khi học tiếng Đức (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ tiếng Đức quốc tế.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm tiếng Đức tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư tiếng Đức tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư tiếng Đức cho học sinh lớp 1 – 12.
 • Gia sư tiếng Đức từ căn bản
 • Gia sư tiếng Đức giao tiếp.
 • Gia sư tiếng Đức luyện thi.
 • Gia sư tiếng Đức cho trẻ em.
 • Gia sư tiếng Đức cho người đi làm – người lớn.
 • Gia sư tiếng Đức cấp tốc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư tiếng Đức khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIẾNG NGA TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư tiếng Nga tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư tiếng Nga giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt tiếng Nga.
 • Học tiếng Nga để làm gì? (lợi ích việc học tiếng Nga)
 • Bí quyết học giỏi tiếng Nga.
 • Những điều cần lưu ý khi học tiếng Nga (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ tiếng Nga quốc tế.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm tiếng Nga tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư tiếng Nga tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư tiếng Nga cho học sinh lớp 1 – 12.
 • Gia sư tiếng Nga từ căn bản
 • Gia sư tiếng Nga giao tiếp.
 • Gia sư tiếng Nga luyện thi.
 • Gia sư tiếng Nga cho trẻ em.
 • Gia sư tiếng Nga cho người đi làm – người lớn.
 • Gia sư tiếng Nga cấp tốc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư tiếng Nga khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

Bạn đang cần tìm gia sư dạy kèm Tin học tại nhà?

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM TIN HỌC TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư Tin học tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư Tin Học giúp bạn tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học tốt Tin Học.
 • Học Tin Học để làm gì? (lợi ích việc học Tin Học)
 • Bí quyết học giỏi Tin Học.
 • Những điều cần lưu ý khi học Tin Học (sai lầm cần tránh).
 • Các chứng chỉ Tin Học.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm Tin Học tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư Tin Học tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư Tin Học cho học sinh lớp 1 – 12.
 • Gia sư luyện thi lấy bằng A,B,C Tin Học.
 • Gia sư Tin Học căn bản
 • Gia sư Tin Học văn phòng (word, excel,…)
 • Gia sư Tin Học thuyết trình (power point)
 • Gia sư Tin Học Mạng máy tính và Internet.
 • Gia sư dạy kèm Lắp ráp máy tính (Phần cứng và Phần mềm máy tính).
 • Gia sư Marketing Online – Bán hàng qua mạng (SEO, Facebook Marketing, Google Adwords,…)

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư Tin Học khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

Quý Phụ huynh – Học sinh – Học viên cần tìm GIA SƯ DẠY KÈM MÔN NĂNG KHIẾU

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM ĐÀN PIANO TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư dạy đàn PIANO tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học đàn PIANO.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm đàn PIANO tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư dạy đàn PIANO tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư dạy đàn PIANO từ căn bản.
 • Gia sư dạy đàn PIANO đệm hát.
 • Gia sư dạy đàn PIANO cổ điển.
 • Gia sư dạy Nhạc lý ứng dụng cho học đàn.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư dạy đàn PIANO khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM ĐÀN ORGAN TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư dạy đàn ORGAN tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học đàn ORGAN.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm đàn ORGAN tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư dạy đàn ORGAN tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư dạy đàn ORGAN từ căn bản.
 • Gia sư dạy đàn ORGAN đệm hát.
 • Gia sư dạy đàn ORGAN cổ điển.
 • Gia sư dạy Nhạc lý ứng dụng cho học đàn.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư dạy đàn ORGAN khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM ĐÀN GUITAR TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư dạy đàn GUITAR tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học đàn GUITAR.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm đàn GUITAR tại nhà[/su_button]

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư dạy đàn GUITAR tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư dạy đàn GUITAR từ căn bản.
 • Gia sư dạy đàn GUITAR đệm hát.
 • Gia sư dạy đàn GUITAR cổ điển.
 • Gia sư dạy Nhạc lý ứng dụng cho học đàn.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư dạy đàn GUITAR khác[/su_button]

[/su_column][/su_row]

[su_row][su_column size=”1/2″]

GIA SƯ DẠY KÈM MÔN VẼ TẠI NHÀ

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Lợi ích khi tìm gia sư dạy Vẽ tại trung tâm Ông Mặt Trời.
 • Quy trình gia sư giúp học sinh tiến bộ.
 • Kinh nghiệm học Vẽ.

[/su_list]


[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Liên hệ tìm Gia sư dạy kèm môn Vẽ tại nhà[/su_button]

 

[su_button style=”bubbles” background=”#a9ef2d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Học phí gia sư dạy Vẽ tại TPHCM[/su_button]

 

[/su_column]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • Gia sư dạy Vẽ từ căn bản.
 • Gia sư dạy Vẽ cho học sinh.
 • Gia sư dạy Vẽ luyện thi vào trường Kiến trúc.

[/su_list]

[su_button style=”bubbles” background=”#efa92d” color=”#000000″ size=”7″ center=”yes” text_shadow=”1px 1px 3px #000000″]Xem thêm các dịch vụ Gia sư dạy Vẽ khác
[/su_button]

[/su_column][/su_row]

Bạn muốn tìm gia sư, muốn được học thử và tư vấn Miễn Phí mọi vấn đề

Hãy để lại thông tin  dưới đây.

(Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn)

[contact-form-7 id="99" title="Contact form 1"]

Học thử 1 tuần miễn phí

Bạn cần tìm gia sư dạy kèm tại nhà giỏi?

Chúng tôi là ai?

Trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Giáo dục Ông Mặt Trời

Là một trong những trung tâm hàng đầu cung cấp dịch vụ Gia sư dạy kèm Ngoại ngữ – Tin học – Các môn năng khiếu chuyên nghiệp với hơn 7 năm kinh nghiệm. Đứng đầu là Thạc sĩ Trần Thị Bình – Trưởng ban chuyến vấn Gia sư dạy kèm tại nhà. Tìm một gia sư giỏi dạy kèm tại nhà, được tăng cường thực hành, lộ trình học tối ưu, kèm cặp kĩ lưỡng là cách tốt nhất giúp bạn đạt được số điểm mình mong muốn nhanh và chắc chắn nhất.

Trưởng ban chuyên vấn Gia sư tiếng Anh

Thầy Phạm Công Vân Long – IELTS 8.5

 • IELTS 8.5, TOEIC 990
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế (TESOL)
 • Cựu giảng viên các trung tâm Anh Ngữ hàng đầu (VUS, ILA, EQEST)

HIỆN LÀ

 • Trưởng ban chuyên vấn gia sư tiếng Anh Ông Mặt Trời.
 • Đồng sáng lập tổ chức giáo dục phi lợi nhuận XYZ.
 • Chủ nhiệm CLB tiếng Anh Ông Mặt Trời.
Chị Trang - Q7

Hôm nay được trung tâm phỏng vấn đánh giá chất lượng dịch vụ. Tôi cũng xin có vài lời. Tôi đã sử dụng dịch vụ của trung tâm được 2 lần, một lần là cho con thi tốt nghiệp lớp 9, và lần gần đây nhất là khi bé vào lớp 10. Cả 2 lần trung tâm đều giao gia sư đúng với yêu cầu của tôi. Tôi chỉ muốn cô giáo đến nhà dạy vào 3 buổi trong tuần, giai đoạn gần thi trung tâm sắp xếp tăng thêm cho con tôi thành 5 buổi 1 tuần. Cô Bình tư vấn rất nhiệt tình, hỏi han rất nhiều. Tôi rất hài lòng về dịch vụ của trung tâm.

Chị Khoa - Q3

Vài lời đóng góp ý kiến cho trung tâm Ông Mặt Trời. Tôi thấy trung tâm làm việc rất được. Thời gian qua cháu nhà tôi tiến bộ hơn nhiều. Cũng nhờ trung tâm giao được thầy Liêm dạy rất chất lượng. Có giai đoạn thầy Liêm bận công tác, tôi được trung tâm hỗ trợ thay gia sư rất nhiệt tình. Tôi rất hài lòng về dịch vụ của trung tâm.

Chị Anh Thư - Q.GV

Tôi có người bạn thân giới thiệu đến trung tâm để tìm gia sư cho đứa con gái. Gặp cô Bình tư vấn rất tận tình, tìm gia sư trong ngày và hẹn dạy thử. Tôi thấy gia sư không phù hợp và yêu cầu đổi thì bên trung tâm hỗ trợ thay gia sư rất nhiệt tình và nhanh chóng. Từ đó đến nay cũng được hơn 2 tháng. Mỗi tháng bên trung tâm đều gọi điện thăm hỏi tình hình học tập của con tôi. Tôi cảm thấy rất an tâm về chất lượng dịch vụ trước và sau.

Chị Liên - Q.BThạnh

Chào trung tâm. Tôi có sử dụng dịch vụ tìm gia sư vào tháng 10/2016. Từ đó đến nay trung tâm hay gọi hỏi thăm con tôi học có được hay không. Tôi rất hài lòng. Gia sư đến nhà có giấy chứng nhận là giáo viên hẳn hoi. Nếu có người hỏi, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu sử dụng dịch vụ của trung tâm.

Tin tức giáo dục

Kiến thức làm cha mẹ

Bí Quyết học giỏi

dành cho gia sư

(Lớp hiện có, đăng kí làm gia sư, kinh nghiệm gia sư, gia sư cần biết,...)

Bạn muốn tìm gia sư, muốn được học thử và tư vấn Miễn Phí mọi vấn đề

Để lại thông tin của bạn dưới đây

(Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn)

[contact-form-7 id="99" title="Contact form 1"]

HOTLINE

093 111 4279 – 098 111 5279

 • Tư vấn MIỄN PHÍ.
 • Tìm gia sư hoàn toàn MIỄN PHÍ, chỉ trả 1 khoản duy nhất đó là học phí gia sư.
 • Được đổi gia sư vì bất kì lí do gì.
 • Giờ học linh hoạt.
 • Địa điểm học linh hoạt.
 • Giao gia sư nhanh chóng khắp TPHCM.
 • Đánh giá trình độ chuẩn xác từ đó đưa ra lộ trình học phù hợp nhất.
 • Ngoài giờ học, học sinh có thể nhắn tin hỏi bài gia sư khi gặp khó khăn đột xuất.
 • Báo cáo kết quả hàng tháng nếu phụ huynh / học viên có yêu cầu.
 • Được tư vấn về tâm lý, phương pháp, lộ trình học từ các chuyên gia Giáo dục hàng đầu.
 • Trung tâm gia sư đáng tin cậy với đội ngũ gia sư chất lượng!
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ÔNG MẶT TRỜI (GPKD số: 0313936213)

Dịch vụ gia sư dạy kèm tại nhà Chất lượng cao với mức học phí hợp lí nhất.

Trung tâm gia sư tại TPHCM được thành lập và điều hành bởi các Thầy Cô giáo giỏi với hơn 10 năm kinh nghiệm sư phạm trong lĩnh vực Giáo dục và Gia sư.

Mang đến sự AN TÂM – VỮNG CHẮC – TẬN TÌNH TIẾN BỘ!

Liên hệ:

 • Địa chỉ 1: 45 đường số 20, phường 11, quận 6, TPHCM.
 • Điện thoại: (08) 37 555 011
 • Hotline: 093 111 4279 - 098 111 5279
 • Facebook: www.fb.com/trungtamgiasuongmattroi
 • Email: giasuomt@gmail.com

Tiêu chí làm việc:

 • Học Gia sư là phải TIẾN BỘ hơn học tại các lớp học đông.
 • Chỉ hợp tác với gia sư giỏi để giữ uy của trung tâm.
 • Học phí hợp lý với chất lượng.
 • Tư vấn tận tình - miễn phí mọi vấn đề.
 • Gửi gia sư chất lượng nhanh chóng khắp Tp. Hồ Chí Minh.

Facebook chính thức:

(gửi tin qua khung chat bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại qua facebook của bạn)

@ 2016 Trung tâm gia sư Ông Mặt Trời

Nội dung