MSL: FD1203

  • Yêu cầu:Giáo viên tự do,Giáo viên trung tâm,Giáo viên đứng lớp - Nam,Nữ
  • Dạy:CAN THIỆP TRẺ CHẬM NÓI
  • Khu Vực:HỌC TẠI NHÀ GV GẦN KHU VỰC NÀY HOẶC Ecohome 2, KP7, Đường NE5, Phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương, , , TP.HCM
  • Buổi/tuần:3 (1h30/buổi)
  • Thời gian rảnh:sắp xếp với học viên
  • Học Phí:thỏa thuận
  • Học viên:1 nữ 29 tháng
  • Ghi Chú:bé nói được từ mới, tương tác tốt, để ý và bắt chước nhanh, gđ cho đi khám lưỡi thì không có vấn đề gì, chưa khám tâm lý