MSL: FE1504

  • Yêu cầu:Sinh viên - Nam,Nữ
  • Dạy:Phần mềm SPSS
  • Khu Vực:Dạy ONLINE
  • Buổi/tuần:2 (1h30/buổi)
  • Thời gian rảnh:các tối 19h trở đi
  • Học Phí:thỏa thuận
  • Học viên:1 sv năm 2
  • Ghi Chú:học viên học ngành phục hồi chức năng, trường y khoa PNT, hiện môn này đang mất gốc. GS nhận lớp nhắn tin để xem sơ record bài giảng. Thu học phí sau buổi học đầu. Học để thi qua môn. Giữa tháng 6 thi