MSL: FE1505

  • Yêu cầu:Giáo viên tự do,Giáo viên trung tâm,Giáo viên đứng lớp - Nữ
  • Dạy:Tiếng Trung (học từ đầu, tập trung dạy giao tiếp để nói chuyện với bạn bè người Trung))
  • Khu Vực: Dương THị Mười, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
  • Buổi/tuần:3 (1h30/buổi)
  • Thời gian rảnh:sắp xếp với học viên
  • Học Phí:300k/buổi
  • Học viên:1 nữ 20t
  • Ghi Chú: