Tỉnh/Thành dạy (*)

Họ tên (*)

Giới Tính (*)

Ngày sinh (*)

Nguyên quán (*)

Chọn giọng nói (*)

Địa chỉ hiện tại (*)

Số CMND/CCCD (*)

Email (*)

Điện thoại (*)

Ảnh thẻ

Ảnh thẻ (ảnh đại diện) là ảnh chụp một mình và nhìn rõ khuôn mặt, tốt nhất nên chọn hình thẻ 3x4 hay 4x6. Upload tối đa 1 file

Ảnh bằng cấp

Ảnh bằng cấp là ảnh chụp thẻ sinh viên hoặc Bằng cấp chuyên môn CAO NHẤT của bạn, Ví dụ: Bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ... Các chứng chỉ giấy khen khác (nếu có). Upload tối đa 4 file

Ảnh CMND/CCCD

Ảnh CMND là ảnh chụp Mặt trước và Mặt sau Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước, ảnh chụp rõ nét không bị mờ chữ. Upload tối đa 2 file


Lưu ý: Trung tâm chỉ giao lớp khi Gia Sư cập nhật hình ảnh Đầy Đủ vào hồ sơ.

Trường đào tạo (*)

Ngành học (*)

Niên khóa (*)

Ví dụ: Niên khóa ĐH/CĐ của bạn là 2015 - 2019, Vậy năm nhập học 2015, năm tốt nghiệp 2019Hiện là (*)

Đơn vị công tác

Ưu điểm

Môn dạy (*)


Lớp dạy (*)


Khu vực dạy (*)


Thời gian dạy (*)

Đăng ký mật khẩu(*)

Xác nhận lại mật khẩu (*)

Gia sư tự đăng ký mật khẩu và nhớ lưu lại để sau này sử dụng